top of page

Professional Group

Public·9 members

See (2019) Magyar FeliratMivel a döntés után az önkormányzat nem módosította a feliratot, Dan Tanasă egyesülete újra akcióba lendült, és egy újabb pert indított, ezúttal az ítélet végrehajtásáért. A bukaresti bíróság 2022 szeptemberében hozott alapfokú döntésében az előző ítélet végrehajtásra kötelezte Antal Árpád polgármestert. A perben végül februárban született jogerős ítélet, és így került sor a szerdán a feliratmódosításra.
See (2019) magyar feliratA jogerős ítéletben ugyanakkor arra kötelezték Antal Árpádot, hogy minden nap késedelemért az országos bruttó átlagbér 20 százalékának megfelelő összeget fizessen be az államkasszába, illetve fizessen napi száz lejt az ítélet kiközlésétől számítva a pert kezdeményező egyesületnek. Dan Tanasă számításai szerint, mivel 940 nap telt el a feliratról szóló ítélet kihirdetése óta, a polgármesternek összesen több mint félmillió lej büntetést kell befizetnie az államkasszába és 94 ezer lejt a perelő egyesület részére.


A Dan Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesületnek nem ez az első ilyen jellegű ügye, Gyergyószentmiklóson is a Művelődési ház és a Figura Stúdió Színház díszfelirata miatt perelte be az önkormányzatot. Baróton is a művelődési ház névtáblájának feliratozása miatt perelt.


Az adatfeliratok segítségével a diagramok könnyebben értelmezhetők, mivel megjelenítik az adatsorokkal vagy azok külön adatpontjaival kapcsolatos információkat. Például az alábbi kördiagramról a feliratok hiányában nehéz lenne megállapítani, hogy a kávé tette ki a teljes értékesítés 38%-át. A feliratok formázásával adott feliratelemek jeleníthetők meg, például százalékok, az adatsorok vagy kategóriák nevei.


Az alábbiakban ismertetjük néhány népszerű formázási művelet lépéseit. Ha az adatfeliratokban szereplő címekkel kapcsolatban szeretne többet megtudni, olvassa el a Címek vagy adatfeliratok szerkesztése diagramokban című témakört.


Az adatfelirathoz beállíthat beépített diagrammezőt, például az adatsor vagy a kategória nevét. Sokkal hatékonyabb azonban, ha magyarázó szöveggel vagy számított értékkel cellahivatkozást vesz fel.


Kattintson a Felirat beállításai elemre, majd a Felirat tartalma csoportban jelölje be a kívánt elemeket. Az adatfeliratok olvashatóbbá tétele érdekében behelyezheti azokat az adatpontok belsejébe, vagy akár a táblázaton kívülre is.


A vizsgálat célja a siket és nagyothalló nézők számára készített feliratokkal és jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülésének, a televíziós műsorszámok akadálymentessé tételének az ellenőrzése volt. 2019-ben is elvégeztük a vizsgálatot, amelynek tapasztalatait a jelen előterjesztésben foglaltuk össze.


Továbbá feliratot vagy jelnyelvi tolmácsot kell biztosítaniuk a filmalkotásokhoz, a játékokhoz és a közszolgálati célokat szolgáló programokhoz. 2015-től minden fent nevezett programot akadálymentesítve kell közzétenniük. A feliratoknak a beszéddel szinkronban kell megjelenniük és pontosan kell visszaadniuk az elhangzottak értelmét.


A nem felvételről programba szerkesztett műsorszámokra vonatkozóan a 2014. decemberi törvénymódosítás fogalmazott meg előírást, miszerint e műsorok esetében észszerűen elvárható módon pontos és szinkronban álló feliratozás szükséges.


Hallássérült nézők számára is befogadható műsorokat leghosszabb időtartamban az M4 adott közre a félév ellenőrzött napjain (529,8 óra). Az élenjáró csatornát az M2 és a Duna TV követte a sorban, míg az M5, az M1, a Duna World és a TV2 mérsékeltebb időtartamban sugárzott feliratozott programokat. A legalacsonyabb akadálymentesített óraszámot az RTL Klubnál regisztráltuk.


A hallássérült nézőknek nyújtott segítség 99,6 százalékban feliratot, döntő mértékben teletext átiratot jelentett. A segédlettel sugárzott műsorok 0,4 százaléka volt jelnyelvi tolmács közreműködésével látható az M1, az M2, a Duna TV és a Duna World programjában. Vallási műsort, információs magazint és fogyatékkal élők számára készült műsort tekinthettek meg ily módon, valamint az M2-n jelnyelvi narrátorok segítségével tolmácsolták a Hetedhét kaland című ismeretterjesztő műsort és néhány animációt az olvasni még nem tudó gyerekek számára.


Négy hírműsor kivételével a médiaszolgáltatók biztosították a hozzáférést a hírekhez (M4, M5, TV2). Az 1124 ellenőrzött időjárás-jelentés közül három esetben maradt el a segédlet (Duna World, M4, RTL Klub), továbbá két sporthírről hiányzott a felirat (M4). A politikai reklámokat, a közlekedési híreket, valamint a politikai tájékoztató műsorokat feliratozva mutatták be az ellenőrzött napokon. Közérdekű közleményeket a Duna TV, az M1 és a TV2 programjában regisztráltunk, melyekben az információk minden esetben írásban, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető módon jelentek meg.


A feliratozott műsorszámok előtti figyelemfelhívás és teletext oldalszám megjelenítése követelményének a vizsgált médiaszolgáltatók eleget tettek. A figyelmeztetés mindössze két műsorszám előtt hiányzott (M2, RTL Klub). Az M1-en és az M4 Sport csatornán az összetett műsorok előtti figyelmeztetést érvényesnek tekintettük a műsor minden szegmensére vonatkozóan.


A félév során ellenőrzött 1505 hírműsor közül három nem kapott feliratot. Jeltolmáccsal ellátott műsorszámokat a Duna TV, a Duna World és az M1 adott közre, az M2 pedig a gyermekműsorok egy részéhez jelnyelvi narrációt biztosított. A teletext felirattal vetített műsorszámok előtt egy esetben hiányzott a figyelemfelhívás és az oldalszám. Az akadálymentesített programok 75 százaléka magyar gyártásban készült, melyeken kívül európai országokban létrehozott produkciók fordultak elő nagyobb arányban.


A kereskedelmi médiaszolgáltatók (RTL Klub, TV2) naponta átlagosan 16,4 órányi műsort feliratoztak, mellyel a műsoridő 68,5 százalékát tették befogadhatóvá a hallássérült nézők számára.


A felirattal vetített műsorszámok előtt egy esetben hiányzott a figyelemfelhívás és a teletext oldalszám. Leghosszabb időtartamban sorozatok, mozifilmek és hírműsorok szerepeltek a repertoárban, melyeket információs magazinok, játékok és vetélkedők, valamint reality-k követtek. Fogyatékkal élőknek készített műsor és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a kereskedelmi tévék programjában az ellenőrzött napokon.


A közszolgálati tévék elsősorban szórakoztató programokkal és zenei műsorokkal, míg a kereskedelmi csatornák importált és saját gyártású sorozatokkal, valamint tehetségkutató műsorokkal színesítették a repertoárjukat, melyek mindegyikét felirattal mutatták be.


Hiányok ugyan nem voltak a feliratban, de akadályozták a megértést a szótévesztések és az elírások, valamint az utólagos szójavítások, amelyek miatt a feliratot folyamatosan vissza kellett olvasni. További zavaró tényezőnek számított a rossz központozás és az ugráló feliratszöveg.


Az M4-nél egyes mérkőzések közvetítésénél a háttérzaj miatt a feliratban sok volt a szótévesztés, illetve amikor hallgatott a magyar kommentátor, akkor a program az idegen nyelvű közvetítő beszédét próbálta megjeleníteni, ami értelmetlen feliratokat eredményezett.


A külföldi nevek és az idegen nyelvű kifejezések tolmácsolása továbbra is problémát jelentett. Ugyanakkor láthatóak voltak a félév során olyan közvetítések is, amelyeken szó szerinti, szinte hibátlan felirattal találkoztunk.


Az RTL Klub Reggeli c. műsorában az összefoglaló jellegű felirat rendkívül hiányos volt, a beszélgetéseket nagy szünetekkel és jelentős tartalomvesztéssel tolmácsolta. A tetemes késéssel megjelenő néhány mondat a téma megértéséhez nem volt elegendő. Gyakori probléma volt továbbá, hogy a szövegből kiragadott mondatok vagy a tartalmat összegző feliratok nem az elhangzottak lényegét közvetítették.


2019. augusztus 29-én kelt levelében a Magyar RTL Televízió Zrt. jelezte, hogy szeptembertől fokozatosan be kívánják vezetni az automata beszédfelismerő rendszert, és kérte, hogy a hatóság az ellenőrzés során legyen tekintettel az új műszaki megoldás bevezetése során esetlegesen előforduló problémákra. Vizsgálati jelentéseinkben figyelembe vettük a kérést, és a hibatáblázatokban nem tüntettük fel az új technikával készült feliratozás problémáit. A következőkben jelezni fogjuk a hiányosságokat, reményeink szerint a megfelelő színvonalú feliratozás így hamarabb megvalósulhat.


Az RTL Klub Reggeli című műsoránál az automata beszédfelismerő programmal készült felirattal nem, vagy csak nehezen volt követhető a tartalom. A késve megjelenő feliratok megértését számos ismétlés, szótévesztés és szövegbe nem illő kifejezés akadályozta. Szavak, mondatrészek és teljes mondatok is többszörösen ismétlődtek. Rendszeresek voltak a több perces hiányok, amelyeket nem indokol az automata beszédfelismerő használata.


Összefoglalva megállapítható, hogy 2019 második felében a műsoridő 83,2 százaléka volt hozzáférhető a hallássérült nézők számára. A teljes műsorfolyam akadálymentesítésének következtében a hallássérült nézők azonos műsorkínálatból választhattak, mint a hallók. Segédletként a médiaszolgáltatók elsősorban teletext feliratot alkalmaztak.


A nem felvételről közzétett műsorok feliratozása változó minőségben valósult meg, az automata beszédfelismerő programmal készült feliratokban gyakoriak voltak a tartalom követését nehezítő szótévesztések és elírások. (A megállapított jogsértésekkel kapcsolatos hatósági eljárások összegzése az 1. sz. mellékletben található.) 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page